نرم افزار حسابداری مدیریتی


نرم افزار حسابداری مدیریتی برای سهولت در تنظیم و صدور سند و ارائه گزارش های گردش کار
تاریخ انتشار : 1400/10/06 اشتراک گذاری محصول
نرم افزار حسابداری مدیریتی برای سهولت در تنظیم و صدور سند و ارائه گزارش های گردش کار

مشخصات نرم افزار حسابداری مدیریتی

نرم افزار حسابداری مدیریتی:

نرم افزار حسابداری مدیریتی برای سهولت در تنظیم و صدور سند و ارائه گزارشهای گردش کار طراحی شده است.

امکانات نرم افزار حسابداری :

 • کدینگ حسابداری 4 سطحی در نرم افزار حسابداری ساده
 • سیستم خزانه داری هوشمند در نرم افزار حسابداری پیشرفته
 • تعریف دسته چک‌های جاری در نرم افزار حسابداری پزشکان
 • صدور سند دوبل و هوشمند در نرم افزار حسابداری درمانگاهی
 • تعريف حساب‌هاي جاري و ايجاد صدور دسنه چک هوشمند در نرم افزار حسابداری حرفه ای
 • تعريف دسته چك‌ها و برگ چك‌ها به صورت هوشمند نرم افزار حسابداری آسان

نرم افزار حسابداری

 • هشدار چك‌هاي سررسيد خود و مشتريان و چك‌هاي خوابيده به حساب درنرم افزار حسابداری کاربردی
 • ثبت اطلاعات كامل مشتريان و تعیین سقف اعتبار و مانده حساب در نرم افزار حسابداری بیمارستانی
 • جابجایی اسناد و سیستم ترتیب سند در نرم افزار حسابداری درمانگاهی
 • حذف اسناد به صورت معکوس در نرم افزار حسابداری مطب
 • گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب‌های مختلف در نرم افزار حسابداری پیشرفته
 • گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني در نرم افزار حسابداری آسان
 • گزارش از وضعیت بدهی به تفكيك در نرم افزار حسابداری بیمارستانی
 • گزارش از سرفصل‌هاي خاص و محدوده زماني معين در نرم افزار حسابداری مطب
 • صدور اسناد حسابداري اصلاحي به صورت اتوماتيك هنگام ويرايش اسناد حسابداری الکترونیکی
 • صدور مكانيزه اسناد حسابداري از برنامه پذيرش درمانگاه به حسابداري كه شامل دريافتي صندق به تفكيك كاربران ، بخش‌ها و حقوق دستمزد پزشكان در نرم افزار حسابداری بیمارستانی

نرم افزار حسابداری

 

 • گزارش معین به صورت پویا در نرم افزار حسابداری آسان
 • بستن سال مالی اتوماتیک و انتقال مانده حساب‌ها در نرم افزار حسابداری حرفه ای
 • گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب سود دهي در نرم افزار حسابداری کامل
 • گزارش وضعيت چك‌هاي دردست و طي وصول ، پرداختني در نرم افزار حسابداری جامع
 • گزارش از بدهكاران و بستانكاران به تفكيك در نرم افزار حسابداری فروشگاه
 • گزارش از سرفص‌ هاي خاص و محدوده زماني معين در نرم افزار حسابداری آسان
 • ارسال سند هوشمند از نرم افزار درمانگاه و نرم افزار رژیم درمانی به صورت پیشرفته و موارد تخصصی دیگر جهت راحتی کار حسابداران و مدیران در نرم افزار حسابداری پزشکان

نرم افزار حسابداری-گزلرش

 

برای اطلاع از قیمت با شماره‌های شرکت تماس حاصل فرمایید. 

44831711_021 و 44867977_021