بادی آنالیزور تانیتا


بادی آنالیزور تانیتا، بخشی از تنها آنالایزور ترکیبی سگمنتال چند فرکانسی پیشرفته در جهان

تاریخ انتشار : 1400/08/16
اشتراک گذاری مطلب

بادی آنالیزور تانیتا، بخشی از تنها آنالایزور ترکیبی سگمنتال چند فرکانسی پیشرفته در جهان

بادی آنالیزور تانیتا

 

 

 • Part of the World's ONLY advanced multi frequency segmental body composition analyzer
 • Bluetooth wireless connection to FREE Healthy Edge Mobile App for iPhone, Android, or Amazon Fire (Up to 4 users)
 • Heart Rate Measurement
 • Measures arms/legs/trunk fat and lean tissue
 • 26 measurements total (full-body and segmental)
 • Segmental Body Composition (including right arm, left arm, right leg, left leg, and trunk)
 • Monitor physique changes and body balance
 • Exclusive new technology - Muscle quality score
 • FDA cleared
 • 1 year warranty - Dare to Compare
 • LIFETIME TECHNICAL SUPPORT

 

 

 

 • بخشی از ، تنها آنالایزور ترکیبی سگمنتال چند فرکانسی پیشرفته در جهان
 • اتصال بیسیم به نرم افزار برای آیفون، آندروید،(تا 4 کاربر)
 • اندازه گیری ضربان قلب
 • بازوها/ پاها/ چربی تنه و بافت بدون چربی را اندازه گیری می‌کند.
 • مجموع 26 اندازه گیری (تمام بدن و قسمتی)
 • ترکیب بدن بخش دار (شامل دست راست ، بازوی چپ ، پای راست ، پای چپ و تنه)
 • نظارت بر تغییرات فیزیکی و تعادل بدن 
 • فناوری جدید منحصر به فرد - محاسبه درجه کیفیت عظلات
 • تاییدیه FDA