جهت دموی نرم افزار مدیریت باشگاه ورزشی کلیک کنید

1- تشکیل پرونده ورزشکاران
مدیریت باشگاه ورزشی
2- ثبت شهریه و دریافت و پرداختها

نرم افزار باشگاه بدنسازی
3- نمایش میزان اعتبار باقیمانده اشخاص به صورت جلسه مانده و اعتباری

نرم افزار باشگاه
4- قابلیت اتصال به کارتخوان و کنترل تردد افراد
5- سیستم صدور کارت بارکد و کارت RFID
6- تمدید اعتبار ورزشکار به صورتی ماهانه و جلسه ای
7- هشدار صوتی پایان اعتبار توسط بلند گو
8- سیستم ارسال پیامک هوشمند
8- صندوق هوشمند جهت ثبت دریافتها و پرداختهای باشگاه ورزشی
9- قابلیت اتصال به سیستم اثر انگشت
10- گزارش از سود و زیان و نمودار های مالی
11- قابلیت تنظیم و ارائه برنامه ورزشی و چاپ
12- ثبت مشخصات جسمی و رکوردی ورزشکاران
13-تنظیم برنامه غذایی ورزشکاران و چاپ
14- قابلیت اتصال به رله جهت کنترل گیت و در باز کن
سیستم صدور بلیط هوشمند جهت استفاده جلسه ای مناسب برای استخر و ورزشگاه های عمومی
15- تعریف رشته های ورزشی و امکان تعریف سالن های مجزا
16- ثبت نام جلسه ای ، ماهانه ، اعتباری/ ماهانه و ...
17- محاسبه دستمزد پرسنل و مربیان باشگاه
نرم افزار باشگاه